Ivetky Memoriál 2024
Propozice:

Prezentace: 8.30 hod
Začátek: cca 9.00 hod

Bude doplněno.
Rozhodčí:
Figurant:

Kategorie (beze stop a speciálních cviků):
Bude doplněno

Startovné:
Všechny kategorie 400,- Kč na účet níže. V případě platby na místě v den závodu 500,-Kč.
Uhraďte na účet číslo: 422865389/0800, variabilní symbol 240525 do poznámky uveďte „Ivetky Memoriál 24“ a své jméno.

Pro otevření kategorie je nutný počet minimálně 3 psů. Maximální počet účastníků celého závodu je 30 psů.

Všichni závodníci musí mít s sebou průkaz organizace, jejímž prostřednictvím jsou členy ČKS, MSKS, s platnou členskou známkou za rok 2024.
Při rovnosti bodů rozhoduje los.

Psovod je povinen:

- předložit doklad (průkaz se známkou na rok 2023) o členství k ČKS, MSKS, případně jinému subjektu v ČMKU nebo FCI)
- předložit platný očkovací průkaz
- psy venčit pouze mimo areál
- zajistit psa tak, aby nezpůsobil škodu na majetku nebo na zdraví účastníků a dalších zvířat
- v areálu mít psa upoutané na vodítku nebo odloženého v autě, kenele, případně odkládačkách
- odpovídat za škody způsobené psem
- uklízet odpadky včetně psích exkrementů do připravených nádob
- chovat se v průběhu závodu sportovně a ohleduplně ke všem dvounohým i čtyřnohým účastníkům závodu
Psovod souhlasí se zveřejněním výsledků (jméno psovoda, jméno psa, pořadí, bodové hodnocení) a fotografií pořízených pořadatelem na webu pořadatele a v médiích.
Odesláním přihlášky psovod akceptuje propozice. Při neúčasti je poplatek za startovné nevratný.
Akce se nemohou zúčastnit nemocní a zranění psi.