Propozice:

Prezentace: 7.00 - 7.30 hod
Start: 8.00 hod

Terén stopa: pokud se nic nestane bude na trávě

Místo: Kynologický areál ZKO Pyšely
Mapa: https://mapy.cz/s/bugorevumo
Web: https://zko-pysely.estranky.cz/ - bude upraveno
Facebook: ZKO Pyšely-zkoušky a závody - bude upraveno

Kategorie:
ZZO bez speciálních cviků, se zkouškou maximálně ZZO
ZM v plném rozsahu, se zkouškou maximálně ZM
ZVV1 v plném rozsahu, se zkouškou maximálně ZVV1
ZVV2 v plném rozsahu, bez omezení

Rozhodčí: J.Čákora - bude doplněno
Figurant: - bude doplněno

Startovné:
400,- Kč převodem na účet nebo 500,- Kč platba hotově na místě. Přihláška je platná až po uhrazení startovného.
Platba:
Účet pro platby převodem: 422865389/0800, variabilní symbol: 241026 do poznámky uveďte jméno psovoda.

Maximální počet účastníků: 30 psů

Psovod je povinen:
- předložit doklad (průkaz se známkou na rok 2024) o členství k ČKS, MSKS, případně jinému subjektu v ČMKU nebo FCI)
- předložit platný očkovací průkaz
- psy venčit pouze mimo areál
- zajistit psa tak, aby nezpůsobil škodu na majetku nebo na zdraví účastníků a dalších zvířat
- v areálu mít psa upoutané na vodítku nebo odloženého v autě, kenele, případně odkládačkách
- odpovídat za škody způsobené psem
- uklízet odpadky včetně psích exkrementů do připravených nádob
- chovat se v průběhu závodu sportovně a ohleduplně ke všem dvounohým i čtyřnohým účastníkům závodu
Psovod souhlasí se zveřejněním výsledků (jméno psovoda, jméno psa, pořadí, bodové hodnocení) a fotografií pořízených pořadatelem na webu pořadatele a v médiích.
Akce se nemohou zúčastnit nemocní a zranění psi.